„Dă tuturor noroadelor pământului să Te cunoască prin Duhul Sfânt”

Sufletul meu tânjeşte totdeauna după Dumnezeu şi se roagă ziua şi noaptea, căci numele Domnului e dulce şi desfătător pentru sufletul care se roagă şi aprinde sufletul de iubire pentru Dumnezeu. Mult am trăit pe pământ şi am văzut şi am auzit multe. Am auzit multă muzică, şi ea a desfătat sufletul meu. Şi m-am gândit: dacă această muzică e … Continuă lectura „Dă tuturor noroadelor pământului să Te cunoască prin Duhul Sfânt”

„Ce vom da în schimb Domnului pentru iubirea Lui faţă de noi?”

Dumnezeu este iubire nesăturată şi cu neputinţă de descris. Adam mergea pe pământ şi de multele sale suferinţe plângea din inimă, dar cu mintea se gândea la Dumnezeu; şi când trupul lui era neputincios şi nu mai putea vărsa lacrimi, chiar şi atunci duhul lui ardea după Dumnezeu, pentru că nu putea uita raiul şi frumuseţea lui; dar, mai mult decât … Continuă lectura „Ce vom da în schimb Domnului pentru iubirea Lui faţă de noi?”

„Cine nu iubeşte pe vrăjmaşi n-are în el harul lui Dum­nezeu”

Ştiu, Doamne, că Tu iubeşti oamenii Tăi, dar oamenii nu înţeleg iubirea Ta, şi pe pământ toate noroadele se vânzolesc iar gândurile lor sunt ca norii mânaţi de vânt în toate părţile. Oamenii Te-au uitat pe Tine, Făcătorul lor, şi caută liber­tatea lor neînţelegând că Tu eşti milostiv şi-i iubeşti pe pă­cătoşii care se pocăiesc şi le dai … Continuă lectura „Cine nu iubeşte pe vrăjmaşi n-are în el harul lui Dum­nezeu”

„Doamne, cât de mult îl iubeşti Tu pe om!”

Minunate sunt lucrurile Domnului: din pământ l-a al­cătuit pe om şi acestei ţărani i-a dat să-L cunoască prin Duhul Sfânt, aşa încât omul spune: „Domnul meu şi Dum­nezeul meu”; şi spune aceasta din plinătatea credinţei şi iubirii. Ce lucru mai mare mai poate căuta sufletul pe pământ? Mare minune: dintr-o dată sufletul cunoaşte pe Zidi­torul Lui şi … Continuă lectura „Doamne, cât de mult îl iubeşti Tu pe om!”

Doamne, luminează noroadele Tale ca să Te cunoască pe Tine

Domnul a venit pe pământ ca să ne ridice acolo unde sade El, Preacurata Sa Maică, Care I-a slujit pe pământ spre mântuirea noastră, ucenicii Lui şi cei ce au urmat Domnului. Acolo ne cheamă Domnul cu toate păcatele noastre. Acolo vom vedea pe Sfinţii Apostoli care sunt întru slavă pentru că au vestit Evanghelia; acolo vom vedea pe … Continuă lectura Doamne, luminează noroadele Tale ca să Te cunoască pe Tine

„Sufletul meu tânjeşte după Dumnezeu şi îl caut cu la­crimi”.

În primul an al vieţii mele în mănăstire sufletul meu a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt. Mult ne iubeşte Domnul; ştiu aceasta de la Duhul Sfânt pe Care mi L-a dat Domnul prin singură milostivirea Lui. Sunt un om bătrân şi mă pregătesc de moarte, şi scriu adevărul de dragul norodului. Duhul lui Hristos, pe Care mi … Continuă lectura „Sufletul meu tânjeşte după Dumnezeu şi îl caut cu la­crimi”.