„Sufletul meu tânjeşte după Domnul şi îl caut cu la­crimi”

Când sufletul cunoaşte în Duhul Sfânt pe Maica Dom­nului, când în Duhul Sfânt el se face rudenie cu apostolii, prorocii, sfinţiţii ierarhi, cuvioşii şi cu toţi sfinţii şi drepţii, atunci el este atras nestăvilit în această altă lume şi nu se poate opri, ci tânjeşte, se chinuie, plânge şi nu se poate smulge din rugăciune, şi chiar dacă … Continuă lectura „Sufletul meu tânjeşte după Domnul şi îl caut cu la­crimi”

„Unde eşti Tu, Lumina mea?”

Domnul ne insuflă gândul să ne rugăm pentru oameni şi tot El ne dă puterea pentru această rugăciune şi răsplă­teşte sufletului pentru aceasta. Aşa e mila Domnului faţă de noi. În copilărie iubeam lumea şi frumuseţea ei. Iubeam pomii şi grădinile înverzite, iubeam câmpiile şi toată lu­mea lui Dumnezeu: cât de frumos este ea alcătuită. Imi plăcea să privesc … Continuă lectura „Unde eşti Tu, Lumina mea?”

„Doamne, luminează norodul Tău ca toţi să cunoască iubirea Ta”

„Stareţii” [„bătrânii iscusiţi”] buni sunt smeriţi şi la caracter asemenea lui Hristos. Prin viaţa lor ei dau un exemplu viu. Au dobândit pacea şi, asemenea pomului vieţii din rai, au săturat pe mulţi din roadele lor, cu roade ale acestei păci.Pomul vieţii care este în mijlocul raiului e Hristos. Acum de el se pot apropia toţi şi toată lumea poate … Continuă lectura „Doamne, luminează norodul Tău ca toţi să cunoască iubirea Ta”

„Să ne smerim, fraţilor, şi Domnul ne va arăta toate”

Domnul îl iubeşte pe om şi harul Lui va fi în Biserică până în vremea înfricoşatei Judecăţi, aşa cum a fost în vremurile trecute. Domnul îl iubeşte pe om şi, deşi l-a alcătuit din ţărână, l-a împodobit prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt este cunoscut Domnul şi tot prin Du­hul Sfânt este iubit Domnul, dar fără Duhul Sfânt … Continuă lectura „Să ne smerim, fraţilor, şi Domnul ne va arăta toate”

„Veniţi la Mine şi vă voi odihni pe voi”

Domnul e nemăsurat de milostiv. Sufletul meu cunoaşte milostivirea Lui faţă de mine, şi eu scriu despre ea cu nădejdea că măcar un singur suflet se va îndrăgosti de Domnul şi se va aprinde pentru El cu jarul pocăinţei. Dacă Domnul nu mi-ar fi dat să cunosc mila Sa prin Duhul Sfânt, aş fi deznădăjduit din pricina mulţimii … Continuă lectura „Veniţi la Mine şi vă voi odihni pe voi”

„Veniţi la Mine şi vă voi odihni pe voi.”

Domnul e nemăsurat de milostiv. Sufletul meu cunoaşte milostivirea Lui faţă de mine, şi eu scriu despre ea cu nădejdea că măcar un singur suflet se va îndrăgosti de Domnul şi se va aprinde pentru El cu jarul pocăinţei. Dacă Domnul nu mi-ar fi dat să cunosc mila Sa prin Duhul Sfânt, aş fi deznădăjduit din pricina mulţimii … Continuă lectura „Veniţi la Mine şi vă voi odihni pe voi.”

„Fericit sufletul care a cunoscut pe Făcătorul lui”

Grea este viaţa fără iubirea de Dumnezeu; sufletul este întunecat şi posomorât, dar când vine iubirea, bucuria su­fletului e cu neputinţă de descris.Sufletul meu însetează să câştige smerenia lui Hristos şi tânjeşte după ea ziua şi noaptea, şi uneori urlu strigând:„Sufletul meu tânjeşte după Tine şi cu lacrimi Te caut!”Doamne, cum iubeşti Tu zidirea Ta! Sufletul vede … Continuă lectura „Fericit sufletul care a cunoscut pe Făcătorul lui”

Doamne, mântuieşte toate noroadele!

Ştiu, Doamne, că Tu iubeşti oamenii Tăi, dar oamenii nu înţeleg iubirea Ta, şi pe pământ toate noroadele se vânzolesc iar gândurile lor sunt ca norii mânaţi de vânt în toate părţile. Oamenii Te-au uitat pe Tine, Făcătorul lor, şi caută liber­tatea lor neînţelegând că Tu eşti milostiv şi-i iubeşti pe pă­cătoşii care se pocăiesc şi le dai … Continuă lectura Doamne, mântuieşte toate noroadele!