Cât de mult iubește Dumnezeu pe om

Omul este zidit din pământ; ce lucru bun poate fi în el? Ci iată că milostivirea lui Dumnezeu a înfrumusețat omul cu harul Sfântului Duh, iar el s-a făcut asemenea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mare este această taină, mare și mila lui Dumnezeu față de om. De ar știi noroadele pământului cât de … Continuă lectura Cât de mult iubește Dumnezeu pe om

Puterea iubirii de apropele

Intr-o zi m-am dus la mănăstirea sârbească Hilandar. Mi s-a alăturat părintele Nikolai, de la arhondaricul schi­tului nostru al Tebaidei.Mergeam noaptea printr-o pădu­re  verde; drumul era plăcut, asemenea şi conversaţia. Vor­beam despre iubirea de aproapele şi părintele Nikolai mi-a povestit o întâmplare remarcabilă. In sudul Rusiei, în împrejurimile Rostovului, lucra o echipă de douăzeci de oameni. Unul … Continuă lectura Puterea iubirii de apropele

Cum să cunosc dacă Domnul mă iubeşte sau nu?

Socotesc că trebuie să mâncăm atât încât, după ce am mâncat, să mai vrem să ne rugăm; încât duhul să fie în­totdeauna aprins şi să năzuiască nesăturat spre Dumnezeu ziua şi noaptea. Trebuie apoi să trăim simplu ca pruncii; atunci harul lui Dumnezeu va fi totdeauna în suflet: pen­tru iubirea lui, Domnul i-l dă fără a-i cere … Continuă lectura Cum să cunosc dacă Domnul mă iubeşte sau nu?

Doamne, luminează-ne prin Duhul Tău Cel Sfânt

Doamne, luminează-ne prin Duhul Tău Cel Sfânt ca toţi să înţelegem iubirea Ta. Prin tâlharul de pe cruce şi prin fiul cel risipitor Dom­nul ne-a arătat cum vine El cu iubire în întâmpinarea pă­cătosului care se căieşte. Se spune că „Tatăl l-a văzut de departe şi i s-a făcut milă şi, alergând, a căzut pe grumazul lui … Continuă lectura Doamne, luminează-ne prin Duhul Tău Cel Sfânt

„Doamne, dă-le Duhul Tău Cel Sfânt, ca ei să Te cunoască prin Duhul Sfânt!”

Cunoaşte că atunci când o nenorocire loveşte un norod şi sufletul tău plânge pentru el înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu se va milostivi de el. Pentru aceasta, Duhul Sfânt se atinge de suflet şi îi dă rugăciune pentru oameni, ca ei să fie miluiţi. Aşa iubeşte Domnul Cel Milostiv zidi­rea Sa. Poate va spune cineva: „Cum să mă rog pentru … Continuă lectura „Doamne, dă-le Duhul Tău Cel Sfânt, ca ei să Te cunoască prin Duhul Sfânt!”

„Sufletul meu tânjeşte după Tine şi cu lacrimi Te caut.”

Flăcăul îşi caută o mireasă iar fata îşi caută un mire. Aceasta e viaţa pământească, binecuvântată de Dumnezeu. Dar pentru sufletul pe care şi l-a ales Domnul şi căruia i-a dat să guste dulceaţa iubirii lui Dumnezeu, viaţa pă­mântească nu stă pe acelaşi plan cu iubirea lui Dumnezeu, ci el se îngrijeşte numai de Dumnezeu şi nu se … Continuă lectura „Sufletul meu tânjeşte după Tine şi cu lacrimi Te caut.”

„Unde ai fost, copilul Meu? De multă vreme te aştept”.

Cât de mult ne iubeşte Domnul noi nu putem pricepe. Vedem crucea, ştim că a fost răstignit pentru noi şi că a murit în chinuri şi, cu toate acestea, prin sine însuşi su­fletul nu poate înţelege această iubire; ea nu este cunos­cută decât prin Duhul Sfânt. Harul Duhului Sfânt e atât de dulce şi mila Domnului e atât … Continuă lectura „Unde ai fost, copilul Meu? De multă vreme te aştept”.

„Vino şi bucură-mă cu venirea Ta!”

O, Duhule Sfinte, sălăşluieşte în noi pururea, căci bine este nouă să fim împreună cu Tine. Dar nu totdeauna este atât de bine pentru suflet, fiind­că pentru mândrie harul se pierde, şi atunci suspin cum suspina Adam după raiul cel pierdut şi zic: „Unde eşti Tu, Lumina mea? Unde eşti Tu, bucuria mea? De ce m-ai lepădat şi … Continuă lectura „Vino şi bucură-mă cu venirea Ta!”