„Cereţi şi vi se va da”

Prin el însuşi omul este lipsit de puterea de a împlini poruncile lui Dumnezeu, de aceea s-a zis: „Cereţi şi vi se va da” [Mt 7, 7]. Dacă nu cerem, ne chinuim pe noi înşine şi ne lipsim de harul Duhului Sfânt; fără har însă, sufletul se tulbură mult, pentru că nu înţelege voia lui Dumnezeu. Pentru a avea harul, … Continuă lectura „Cereţi şi vi se va da”

Rugăciunea sfântului Siluan

Ce oare gândea, ce oare trăia, ce spunea el lui Dumnezeu în lungile nopți de rugăciune pentru lume? Chip al unor astfel de rugăciuni pot fi anumite scrieri ale Starețului; ele dau putința unei astfel de mari apropieri către taina sufletului sfântului bărbat ce s-a mutat de la noi. Cuvintele acestor rugăciuni se rostesc foarte … Continuă lectura Rugăciunea sfântului Siluan

„Tu vezi, Doamne, că dacă mi-ai da mai mult, aş muri”

Cunosc un om pe care Domnul Cel Milostiv L-a cerce­tat cu harul Lui; şi dacă Domnul l-ar fi întrebat: „Vrei să-ţi dau încă şi mai mult?”, pentru neputinţa trupului sufletul ar fi răspuns: „Tu vezi, Doamne, că dacă mi-ai da mai mult, aş muri”, pentru că omul e mărginit şi nu poate pur­ta plinătatea harului. Astfel, pe Tabor, … Continuă lectura „Tu vezi, Doamne, că dacă mi-ai da mai mult, aş muri”

Sfințirea omului

Nu toate sufletele sunt la fel de puternice: unele sunt tari ca piatra, altele slabe ca fumul. Asemenea fumului sunt sufletele celor mândri; aşa cum vântul poartă fumul încotro bate el, tot aşa şi pe ele vrăjmaşul le trage unde vrea el, pentru că sau n-au în ele răbdare, sau vrăjmaşul le amăgeşte uşor. Dar sufletele smerite păzesc poruncile … Continuă lectura Sfințirea omului

„Vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea aşa cum este”

Cel leneş la rugăciune cercetează cu nesaţ tot ce vede pe pământ şi în cer, dar cum este Domnul nu ştie şi nici nu se străduieşte să cunoască, iar când aude învăţătura despre Dumnezeu, el spune: „Cum e cu putinţă a cunoaşte pe Dumnezeu? Şi tu de unde îl cunoşti?” Îţi voi spune: „Duhul Sfânt dă mărturie despre … Continuă lectura „Vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea aşa cum este”