Mărturii (III)

75570Alt Episcop, rus, Mitropolitul Veniamin, care nu îl cunoștea pe Stareț decât prin corespondență și din cele povestite de către cei ce îl văzuseră, primind veștile sfârșitului său a scris Igumenului Iustin (18/11/1938):

Înalt Preacuvioșia Voastră, și Cinstite Părinte Locțiitor, împreună cu frăția!

Am primit vestea de la voi despre sfârșitul Cuviosului Stareț, părintele shimonah Siluan… Fie primit în Împărăția Cerurilor!…

Nu se cade nouă, păcătoșilor, a judeca despre cei sfinți. Însuși Dumnezeu îi proslăvește precum știe. Ci spun cu deplină sinceritate că în ultimii ani eu nu am simțit de la nimeni altul o așa de mare putere a harului precum de la el, Părintele Siluan.

Greu de pus în cuvinte în ce consta acea putere.

Precum despre Hristos Domnul spuneau, cât era în viață pe pământ, că vorbea cu stăpânire, iar nu precum cărturarii… astfel și din scrisorile Părintelui Siluan simțeam cât se poate de limpede eu, păcătosul, o asemenea putere cum nu am simțit de la nimeni altul. Duhul ceresc, Dumnezeiesc… convingător dincolo de orice dovadă… ca un glas de „acolo”, de la Dumnezeu… Și nu aș ști să o spun mai bine… Și de aceea îi păstrez scrisorile la mine. Și dacă nu aș ști nimic despre viața sa, despre nevoințe, despre rugăciune, despre ascultări, singur duhul scrisorilor îmi este destul mie, păcătosului, spre a-l socoti cuvios.

Dar voi mai povesti un caz al străvederii sale.

O mamă care trăiește acum în afara granițelor Rusiei pierduse de mult orice legătură cu fiica sa rămasă în Rusia. Și dorea să știe cum să se roage pentru ea – ca pentru una vie sau adormită?

L-a întrebat pe Starețul Siluan, iar el i-a răspuns fără urmă de îndoială că fiica ei trăiește și că îi este bine… Și într-adevăr, câteva luni după aceasta o doamnă s-a dus în Rusia, a căutat-o pe fiica pierdută, s-au văzut și a vorbit cu ea.

Mai departe Mitropolitul povestește despre încă un caz de străvedere a Starețului și apoi scrie:

Îmi îngădui să vă cer: oare nu ați binevoi să adunați în arhive mărturii despre dânsul? Desigur, aceasta ar fi și povățuitor, și mângâietor, și mântuitor pentru noi, păcătoșii.

Poate să păstrați scrisorile sale (fie și în copii).

Încă v-aș ruga: îngăduiți Părintelui S. să-mi trimită ceva din lucrurile celui săvârșit și, de asemenea, să mă mângâie cu un răspuns la scrisoarea ce i-am trimis.

                                                                                                                                                                               Semnat: M. Veniamin

În scrisoarea sa către mine, Mitropolitul a scris:

Nesfârșit vă mulțumesc pentru scrisoarea în legătură cu Părintele Siluan… Însetez să știu mai multe despre el… În scrisoarea mea către Părintele Locțiitor veți afla despre părerea mea față de Starețul ce s-a săvârșit.

Iar dacă mi-ați scrie mai multe despre dânsul, nu numai eu, ci și mulți alții ar fi foarte mulțumitori.

De unde este el? Unde trăia înainte să vină la Athos? De ce a venit acolo? Cum se mântuia? Ce spunea (până și amănuntele neînsemnate sunt importante)? Oare nu cunoașteți niște întâmplări aparte? Cum se ruga?

Câtă vreme sunteți în viață, precum și alți martori – adunați și însemnați despre el tot, până la cele mai mici amănunte… Aceasta este Istoria Bisericii.

Eu îl pomenesc pe părintele Siluan împreună cu plăcutul lui Dumnezeu, Părintele Ioan din Kronstadt, și îi cer ocrotirea înaintea lui Dumnezeu… Încă o dată mulțămesc și aștept, nu numai eu, încă și mai multe noutăți, dacă va fi plăcut lui Dumnezeu. Iar acum Părintele Siluan nu se mai primejduiește…

                                                                                                                                                                               Semnat: M. Veniamin

“Cuviosul Siluan Athonitul” – Arhimandritul Sofronie, traducere din limba rusă Ierom. Rafail (Noica), editura Reîntregirea, Alba Iulia – 2009