„Calea omului către Dumnezeu este plină de mari lupte”

Nevăzut este Dumnezeu, şi nevăzute căile duhovniceşti către El; şi cum este cu putinţă a înfăţişa în cuvânt tainica viaţă, plină de măreaţa luptă pe care o duce Hristos pentru vecinica viaţă a omului zidit de El şi iubit de El? Dumnezeu ocroteşte libertatea omului, ca fiind cel mai preţios principiu din el, şi deci … Continuă lectura „Calea omului către Dumnezeu este plină de mari lupte”