„În așa fel este adevăratul creștinism în esența sa, încât niciodată nu se manifestă agresiv”

Cine a cunoscut din cercare măreția și greutatea căii creștine, acela se află sfâșiat de două simțăminte: unul – fierbintea dorire ca toți să cunoască pe Adevăratul Dumnezeu și lumina veciniciei vieți; celălalt, frica: Dacă cumva cel chemat nu va putea purta greutatea încercărilor? Iată de ce unul ca acesta într-o mai mare măsură se … Continuă lectura „În așa fel este adevăratul creștinism în esența sa, încât niciodată nu se manifestă agresiv”