Arhiva zilnică: martie 5, 2012

Mărturii (II)

Un episcop sârb (n.n. Sfântul Episcop Nicolai Velimirovici) care venise de mai multe ori la Sfântul Munte şi care mult îl iubise pe Stareţ, auzind că se săvârşise a scris în jurnalul său misionar un necrolog intitulat: <<Omul marii iubiri>>, unde, între altele, spune despre dânsul următoarele:

Despre acest minunat monah se poate spune doar: dulce suflet. Nu numai eu am simţit dulceaţa acestui suflet, ci şi fiecare închinător la Athos care s-a întâmplat să-l întâlnească. Siluan era înalt, puternic, cu o barbă mare neagră şi, datorită înfăţişării sale, nu îndată înclina un străin către el. Dar destul era o singură convorbire pentru a iubi pe acest om… Vorbea despre nemărginita dragoste a lui Dumnezeu pentru om şi ducea pe păcătos până la a se osândi pe sine cu asprime.

Povestind apoi despre unele convorbiri cu Stareţul, Episcopul scrie:

Acest minunat nevoitor fusese un simplu monah, însă bogat în dragostea pentru Dumnezeu şi pentru aproapele. Mulţi monahi din toate laturile Sfântului Munte veneau către el după sfat, dar mai cu seamă monahi sârbi de la Hilandar şi din Schitul Sfântului Savva (a Serbiei). Ei vedeau într-însul pe părintele duhovnicesc ce îi năştea cu dragostea sa. Toţi aceştia şi-au simţit acum dureros despărţirea de el. Şi multă, multă vreme îşi vor aminti de dragostea Părintelui Siluan şi de înţeleptele lui sfaturi.

Şi mie Părintele Siluan foarte mult mi-a ajutat duhovniceşte. Simţeam cum rugăciunea sa mă întărea. De câte ori mă duceam la Sfântul Athos, mă grăbeam să-l întâlnesc …

Autorul îşi încheie necrologul cu următoarele cuvinte:

Şi încă multe, multe mi-a fost dat să aud de la Părintele Siluan, şi să aud despre el de la alţii. Dar cine ar putea să înşiruie sau să scrie toate acestea? Cartea vieţii sale este scrisă în întregime cu mărgăritarul înţelepciunii şi cu aurul iubirii. Este o uriaşă, nepieritoare carte. Acum ea s-a închis şi, cu mâinile îngerului său păzitor, este înfăţişată înaintea vecinicului şi dreptului Judecător. Iar vecinicul şi dreptul Judecător va zice sufletului ce atâta L-a iubit pe pământ: Credincioasă sluga Mea Siluan, intră întru bucuria Domnului tău. Amin.

“Cuviosul Siluan Athonitul” – Arhimandritul Sofronie, traducere din limba rusă Ierom. Rafail (Noica), editura Reîntregirea, Alba Iulia – 2009

Scrie un comentariu

Din categoria Conferinte/Interviuri/Mărturii despre Sfantul Siluan